Barotava 2018-2019


Putnu saraksts pie manas mājas barotavas 2018./2019. gada sezonā

Birds list at my home feeder season 2018/2019
 

15. Meža balodis /9.12.2018./

14. Dižknābis /8.12.2018./

13. Mājas zvirbulis /4.11.2018./

12. Krauķis /1.11.2018./

11. Purva zīlīte /31.10.2018./

10. Kovārnis /30.10.2018./

9. Pelēkā vārna /25.10.2018./

8. Žagata /24.10.2018./

7. Mājas balodis /24.10.2018./

6. Žubīte /23.10.2018./

5. Dzilnītis /23.10.2018./

4. Zaļžubīte /22.10.2018./

3. Zilzīlīte /21.10.2018./

2. Lielā zīlīte /21.10.2018./

1. Lauku zvirbulis /21.10.2018./