Barotava 2020-2021


Putnu saraksts pie manas mājas barotavas 2020./2021. gada sezonā

Birds list at my home feeder season 2020/2021
 

13. Zaļžubīte /12.11.2020./

12. Mājas zvirbulis /12.11.2020./

11. Kovārnis /07.11.2020./

10. Krauķis /05.11.2020./

9. Žagata /02.11.2020./

8. Pelēkā vārna /30.10.2020./

7. Vidējais dzenis /30.10.2020./

6. Mājas balodis /29.10.2020./

5. Zilzīlīte /26.10.2020./

4. Purva zīlīte /26.10.2020./

3. Dzilnītis /26.10.2020./

2. Lauku zvirbulis /26.10.2020./

1. Lielā zīlīte /26.10.2020./

 

19550