Jau vairāk par 250!


Lēnām, turpinot sagatavot bildes mājaslapai no iekavētajiem krājumiem, pamanīju, ka LV safotografēto sugu skaits ir jau pārsniedzis 250!

Pašlaik lapā ir ievietotas 251 Latvijā sastopamas putnu sugas fotografijas!

Protams, jāņem vērā arī pēdējie retie, bet vēl nesabildētajām sugām, ļoti veiksmīgie izbraucieni: arlekīnpīle jau pats par sevi saprotams, taču arī tādas, visai parastas sugas kā melnā pīle un garknābja gaura man vēl nebija nofotografētas.

Tad nu kopš novembra sākuma man klāt ir nākušas 4 jaunas sugas, no kurām divas – lielā polārkaija un garknābja gaura, vienā dienā, kas pie šāda sugu saraksta ir īpašs notikums!