Barotava 2017-2018


Putnu saraksts pie manas mājas barotavas 2017./2018. gada sezonā

Birds list at my home feeder season 2017/2018

17. Pelēkais strazds /20.01.2018./

16. Zaļžubīte /17.01.2018./

15. Kovarnis /23.12.2017./

14. Sīlis /19.11.2017./

13. Dižknābis /12.11.2017./

12. Ziemas žubīte /9.11.2017./

11. Vidējais dzenis /5.11.2017./

10. Parastais ķeģis /31.10.2017./

9. Purva zīlīte /25.10.2017./

8. Dzilnītis /24.10.2017./

7. Zilzīlīte /23.10.2017./

6. Žagata /23.10.2017./

5. Lauku zvirbulis /23.10.2017./

4. Mājas zvirbulis /23.10.2017./

3. Pelēkā vārna /22.10.2017./

2. Mājas balodis /22.10.2017./

1. Lielā zīlīte /22.10.2017./