Barotava 2019-2020


Putnu saraksts pie manas mājas barotavas 2019./2020. gada sezonā

Birds list at my home feeder season 2019/2020
 

16. Ķivulis /7.03.2020./

15. Krauķis /2.03.2020./

14. Žubīte /19.12.2019./

13. Pelēkā dzilna /14.12.2019./

12. Dzilnītis /4.12.2019./

11. Kovārnis /30.11.2019./

10. Mājas zvirbulis /23.11.2019./

9. Vidējais dzenis /13.11.2019./

8. Pelēkā vārna /13.11.2019./

7. Žagata /09.11.2019./

6. Zaļžubīte /09.11.2019./

5. Zilzīlīte /04.11.2019./

4. Purva zīlīte /03.11.2019./

3. Mājas balodis /03.11.2019./

2. Lauku zvirbulis /03.11.2019./

1. Lielā zīlīte /03.11.2019./

 

19202